Hospice de Duinsche Hoeve


Corona beleid - Veelgestelde Vragen

Laatste update: 19-11-2020

In hospice de Duinsche Hoeve liggen mensen met een grote zorgbehoefte. Onze gasten zijn kwetsbaar en onze medewerkers onmisbaar. Om ervoor te zorgen dat we zorg kunnen blijven geven aan ieder die het nodig heeft nemen we een aantal maatregelen. We hopen op uw begrip en medewerking.


Ja, hospice de Duinsche Hoeve blijft open en blijft gasten opnemen die palliatief terminale nodig hebben.


Nee, we nemen geen gasten op die het Coronavirus hebben of de symptomen daarvan. We moeten deze maatregel nemen om te voorkomen dat onze medewerkers ziek worden en we het hospice daardoor moeten sluiten.
We zullen daarom bij aanmelding extra vragen naar luchtwegproblemen en/of koorts. Wanneer daar sprake van is zullen we de aanvraag per individu bekijken.


Hospice De Duinsche Hoeve volgt hierin de richtlijnen die door het RIVM zijn opgesteld.

Alle medewerkers volgen de algemene hygiënemaatregelen

- Medewerkers die thuis kunnen werken doen dat.
- Medewerkers die een risicogebied in het buitenland bezocht EN/OF contact hebben gehad met mensen met een bevestigde corona-infectie én klachten HEBBEN van verkoudheid of hoesten blijven thuis tot zij 24 uur lang niet meer hoesten en geen koorts meer hebben.
- Alle andere zorgverleners blijven gewoon werken, zodat de zorgverlening aan onze gasten door kan gaan.

Aanvullende maatregelen die we in hospice De Duinsche Hoeve hebben genomen:

- Fysio therapeuten en ergotherapeuten komen niet meer in huis en de geestelijk verzorger komt op een dag, i.p.v. meerdere dagen per week
- Met de tuin- en klusvrijwilligers is afgesproken dat zij niet meer in huis komen voor de overdrachtsmomenten en voor de koffie.
- Extra activiteiten door vrijwilligers kunnen niet meer gedaan worden
- De kookvrijwilligers lopen geen “inventarisatieronde” meer, om onnodig in- en uitlopen te
voorkomen.
- Artsen komen niet meer in de algemene ruimtes, maar bezoeken de gast op de kamer.
- Toiletten, deurkrukken, armleuningen etc. worden meerdere keren per dag schoongemaakt.
- Van iedereen in huis, medewerkers, gasten en bezoekers verwachten wij dat zij hun handen meerdere malen per dag zorgvuldig wassen en drogen en elkaar daar aan helpen herinneren.


De medische zorg in hospice De Duinsche Hoeve wordt uitgevoerd door een arts-assistent die in nauw overleg staat met dokter Margot Verkuylen. Vanwege werkzaamheden elders werkt zij vanuit huis via telefoon en beeldbellen. Om het besmettingsrisico voor de artsen zo klein mogelijk te maken nemen wij de volgende maatregelen:
- De dagelijkse visite wordt gedaan tussen dokter en verpleegkundige in hun werkkamer. De dokter bezoekt de gast alleen wanneer dat noodzakelijk is.
- Het MDO (wekelijks multi disciplinaire overleg) heeft alleen doorgang indien dit nodig is voor de best passende zorg.
- Gesprekken van contactpersonen met de dokter worden bij voorkeur telefonisch gedaan


Uw bezoek mag koffie/ thee halen in de keuken (tegen betaling). Wij verzoeken u echter geen gesprekken in de keuken aan te gaan en meteen weer terug te gaan naar de kamer. Dit om zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand te kunnen behouden. Het is (nog) niet mogelijk voor bezoekers om mee te eten.
De redenen hiervoor zijn:
- het beperken van teveel contactmomenten met steeds wisselende vrijwilligers
- het beperken van de werklast wanneer er kookvrijwilligers en/of gastvrouwen door ziekte zouden uitvallen
Ja, we zullen ons uitgeleide ritueel houden met dezelfde kleine kring van door de gast aangewezen naasten. De ontvangst en het napraten doen we in de kamer van de gast in plaats van in de hal ter bescherming van de medewerkers. Zo mogelijk vindt de uitgeleide buiten plaats.
Momenteel zitten we op risico niveau ernstig, dit betekent dat we tot 15 november geen rondleidingen kunnen geven in het hospice. U kunt altijd bellen om samen te bekijken wat er digitaal mogelijk is.
Ja u mag op bezoek komen bij uw naaste. Momenteel zitten we op risico niveau zeer ernstig . Om verspreiding van het virus tegen te gaan, mag er 1 bezoeker per keer de gast bezoeken in het hospice, over de dag verdeeld zijn er 3 bezoekmomenten. Wij spreken met de gast en 1e contactpersoon af welke mensen belangrijk zijn om op bezoek te komen, om het aantal wisselende contactmomenten te beperken. Deze bezoekers doorlopen de gezondheidscheck en stemmen het bezoekmoment af met de eerste contactpersoon. - De bezoeker noteert zijn/haar naam en telefoonnummer op de registratie lijst op de kamer.

Bezoek gaat rechtstreeks naar de kamer van de gast, nadat de handen zijn ontsmet bij de voordeur, en gaat na bezoek rechtstreeks naar buiten. De keuken is alleen toegankelijk voor gasten en medewerkers (of om kortdurend koffie / thee te halen door bezoek). Denk goed na: waar kunt u vermijden om u onder veel mensen te begeven in uw sociale leven. Wij vragen ook hier uw begrip en vooral hier niet over in discussie te gaan met het zorgpersoneel. Bezoekers dragen altijd een mondkapje.

Deze afspraken blijven staan tot 7 december, tenzij we vanuit de overheid andere richtlijnen krijgen.
Wij vinden het belangrijk dat u bij elkaar kunt zijn met de nabijheid en intimiteit die bij u past, tenzij een van u beiden ziekteverschijnselen heeft. In dat geval mag u niet komen, tenzij specifieke omstandigheden om een uitzondering vragen. Overlegd u in dat geval met de verpleegkundige.
Bij opname verblijft de gast 24 uur op de eigen kamer. Daarna kunnen gasten die geen klachten hebben die kunnen duiden op het Coronavirus ook in de algemene ruimten verblijven. Wanneer zij bezoek ontvangen doen zij dat wel op hun eigen kamer. In de algemene ruimten streven we naar kleine groepjes in de verschillende zithoeken. Daarnaast blijven wij zoals altijd de mogelijkheid bieden om naar buiten te gaan.
 1. 1. Vrijwilligers voeren voorlopig geen extra activiteiten uit.

 2. 2. Kookvrijwilligers lopen geen ronde; dit voorkomt inlopen / uitlopen.

 3. 3. Naasten komen niet in de openbare ruimten.

 4. 4. Naasten gebruiken het toilet op de kamer van de gast.

 5. 5. Een naaste kan op verzoek - op de kamer van de gast - mee-eten.

 6. 6. Artsen bezoeken de gasten op hun kamer (maximaal 3 mensen op de kamer).

 7. 7. Toiletten, deurkrukken e.d. worden dagelijks meermaals gereinigd.

 8. 8. Iedereen wast en droogt zijn/haar handen meerdere keren per dag.

 9. 9. We houden 1,5 m afstand van elkaar.

 10. 10. Iedereen helpt elkaar herinneren de maatregelen te respecteren.De medische zorg in hospice De Duinsche Hoeve wordt uitgevoerd door Lienke Hendriks, specialist ouderengeneeskunde en Mara Heerbout, waarnemend huisarts
Zij staan in nauw overleg met Margot Verkuylen, specialist ouderengeneeskunde en kaderarts palliatieve zorg. Vanwege werkzaamheden elders werkt zij deels vanuit huis via telefoon en beeldbellen.
Onze artsen werken ook in andere organisaties en kunnen het virus in de regio verspreiden. Om het risico op besmetting door én voor onze artsen te beperken, hebben wij de volgende maatregelen genomen:

 • De arts en verpleegkundige bespreken de gasten in hun werkkamer. De arts bezoekt de gast als dit noodzakelijk is op de kamer. Op dat moment kunnen er in totaal maximaal 3 mensen op de kamer zijn. Indien nodig, draagt de arts persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals een mondmasker, schort, handschoenen en/of bril.

 • Bij opname van een nieuwe gast is het prettig dat de arts de 1e contactpersoon/vertegenwoordiger kan spreken tijdens/of na het opnamegesprek (afhankelijk van de planning in het hospice). Belangrijke zaken kunnen dan tijdens de opname al besproken worden.


 • De arts vraagt bij opname of de 1e contactpersoon het prettig vindt om na 1 tot 1,5 week geïnformeerd te worden over de stand van zaken. Dit evaluatiegesprek vindt naar wens samen met de gast in het hospice plaats of telefonisch (vanzelfsprekend moet de gast hiermee akkoord zijn). In het hospice vindt het evaluatiegesprek plaats in de ontmoetingsruimte, waar voldoende ruimte is.
Voor alle bezoekmaatregelen geldt dat wanneer de situatie van de gast verandert en het overlijden zou nabij komen, we in overleg zullen zoeken naar passende oplossingen.
Zoals u merkt zijn we steeds genoodzaakt om de afspraken aan te passen aan de actuele situatie in het land.

Wij danken u zeer voor uw begrip,

Hartelijke groet,

Margot Verkuylen, medisch directeur
Dorien Aarts, algemeen directeur

Algemeen

De Duinsche Hoeve is een kleinschalig hospice met ruimte voor negen gasten.
Hier kunnen mensen die ongeneeslijk ziek zijn hun laatste levensdagen doorbrengen. Artsen, verpleegkundigen, geestelijk verzorger en vrijwilligers zorgen voor optimale zorg, behandeling en persoonlijke aandacht. Dankzij het kleinschalige karakter van het hospice, hangt er een warme en huiselijke sfeer.


Het Hospice De Duinsche Hoeve ligt in het buitengebied van Rosmalen, aan de rand van een rustig bosgebied. Het wordt omringd door een ruime tuin met een terras, veel groen en een Stilteruimte. Daar kan iedereen die daar behoefte aan heeft even stilstaan bij het moment.
Hospice De Duinsche Hoeve is een rustige plek waar mensen tijdelijk wonen en werken met aandacht voor elkaar.
De locatie is goed bereikbaar, zowel vanuit omliggende plaatsen als vanaf de snelweg. Het ligt op enkele minuten rijden van de A59 (afslag Kruisstraat) en er is een bushalte op een kleine tien minuten loopafstand.
Hospice de Duinsche Hoeve is lid van de Associatie Hospicezorg Nederland en in het bezit van het PREZO keurmerk hospicezorg.