Hospice de Duinsche Hoeve


Corona beleid - Veelgestelde Vragen

Laatste update: 30-6-2020

In hospice de Duinsche Hoeve liggen mensen met een grote zorgbehoefte. Onze gasten zijn kwetsbaar en onze medewerkers onmisbaar. Om ervoor te zorgen dat we zorg kunnen blijven geven aan ieder die het nodig heeft nemen we een aantal maatregelen. We hopen op uw begrip en medewerking.


Ja, hospice de Duinsche Hoeve blijft open en blijft gasten opnemen die palliatief terminale nodig hebben.


Nee, we nemen geen gasten op die het Coronavirus hebben of de symptomen daarvan. We moeten deze maatregel nemen om te voorkomen dat onze medewerkers ziek worden en we het hospice daardoor moeten sluiten.
We zullen daarom bij aanmelding extra vragen naar luchtwegproblemen en/of koorts. Wanneer daar sprake van is zullen we de aanvraag per individu bekijken.


Hospice De Duinsche Hoeve volgt hierin de richtlijnen die door het RIVM zijn opgesteld.

Alle medewerkers volgen de algemene hygiënemaatregelen

- Medewerkers die thuis kunnen werken doen dat.
- Medewerkers die een risicogebied in het buitenland bezocht EN/OF contact hebben gehad met mensen met een bevestigde corona-infectie én klachten HEBBEN van verkoudheid of hoesten blijven thuis tot zij 24 uur lang niet meer hoesten en geen koorts meer hebben.
- Alle andere zorgverleners blijven gewoon werken, zodat de zorgverlening aan onze gasten door kan gaan.

Aanvullende maatregelen die we in hospice De Duinsche Hoeve hebben genomen:

- Fysio therapeuten en ergotherapeuten komen niet meer in huis en de geestelijk verzorger komt op een dag, i.p.v. meerdere dagen per week
- Met de tuin- en klusvrijwilligers is afgesproken dat zij niet meer in huis komen voor de overdrachtsmomenten en voor de koffie.
- Extra activiteiten door vrijwilligers kunnen niet meer gedaan worden
- De kookvrijwilligers lopen geen “inventarisatieronde” meer, om onnodig in- en uitlopen te
voorkomen.
- Artsen komen niet meer in de algemene ruimtes, maar bezoeken de gast op de kamer.
- Toiletten, deurkrukken, armleuningen etc. worden meerdere keren per dag schoongemaakt.
- Van iedereen in huis, medewerkers, gasten en bezoekers verwachten wij dat zij hun handen meerdere malen per dag zorgvuldig wassen en drogen en elkaar daar aan helpen herinneren.


De medische zorg in hospice De Duinsche Hoeve wordt uitgevoerd door een arts-assistent die in nauw overleg staat met dokter Margot Verkuylen. Vanwege werkzaamheden elders werkt zij vanuit huis via telefoon en beeldbellen. Om het besmettingsrisico voor de artsen zo klein mogelijk te maken nemen wij de volgende maatregelen:
- De dagelijkse visite wordt gedaan tussen dokter en verpleegkundige in hun werkkamer. De dokter bezoekt de gast alleen wanneer dat noodzakelijk is.
- Het MDO (wekelijks multi disciplinaire overleg) heeft alleen doorgang indien dit nodig is voor de best passende zorg.
- Gesprekken van contactpersonen met de dokter worden bij voorkeur telefonisch gedaan


Uw bezoek mag koffie/ thee halen in de keuken (tegen betaling). Wij verzoeken u echter geen gesprekken in de keuken aan te gaan en meteen weer terug te gaan naar de kamer. Dit om zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand te kunnen behouden. Het is (nog) niet mogelijk voor bezoekers om mee te eten.
De redenen hiervoor zijn:
- het beperken van teveel contactmomenten met steeds wisselende vrijwilligers
- het beperken van de werklast wanneer er kookvrijwilligers en/of gastvrouwen door ziekte zouden uitvallen
Ja, we zullen ons uitgeleide ritueel houden met dezelfde kleine kring van door de gast aangewezen naasten. De ontvangst en het napraten doen we in de kamer van de gast in plaats van in de hal ter bescherming van de medewerkers. Zo mogelijk vindt de uitgeleide buiten plaats.
Ja het is mogelijk om een rondleiding te krijgen indien u geen klachten heeft. Wij vragen u hiervoor een afspraak te maken. Er kunnen maximaal 3 mensen komen voor een rondleiding.
Ja u mag op bezoek komen bij uw naaste. Er is een bezoekverruiming met ingang van 1 juli 2020
- Om verspreiding van het virus tegen te gaan, mogen maximaal 2 bezoekers tegelijk de gast bezoeken in het hospice (ook als zij niet in hetzelfde huis wonen). Er is geen beperking aan het aantal bezoekers per dag maar we vragen u toch terughoudend hierin te zijn.
Deze bezoekers doorlopen de gezondheidscheck en stemmen het bezoekmoment af met de eerste contactpersoon. - De bezoeker noteert zijn/haar naam op de registratie lijst op de kamer.

Gasten mogen met een bezoeker van de tuin van het hospice gebruik maken. Wanneer u met uw naasten naar huis wilt gaan of ergens anders naar toe, dan graag overleg met de verpleging voor advies i.v.m. de RIVM richtlijnen. Realiseert u zich dat mensen met minder weerstand vatbaarder zijn voor infectieziekten. Er kan ook weer gebruik worden gemaakt van de wensambulance.

Bezoek gaat rechtstreeks naar de kamer van de gast, nadat de handen zijn ontsmet bij de voordeur, en gaat na bezoek rechtstreeks naar buiten. De keuken is alleen toegankelijk voor gasten en medewerkers (of om kortdurend koffie / thee te halen door bezoek). Denk goed na: waar kunt u vermijden om u onder veel mensen te begeven in uw sociale leven. Wij vragen ook hier uw begrip en vooral hier niet over in discussie te gaan met het zorgpersoneel.
Wij vinden het belangrijk dat u bij elkaar kunt zijn met de nabijheid en intimiteit die bij u past, tenzij een van u beiden ziekteverschijnselen heeft. In dat geval mag u niet komen, tenzij specifieke omstandigheden om een uitzondering vragen. Overlegd u in dat geval met de verpleegkundige.
Bij opname verblijft de gast 24 uur op de eigen kamer. Daarna kunnen gasten die geen klachten hebben die kunnen duiden op het Coronavirus ook in de algemene ruimten verblijven. Wanneer zij bezoek ontvangen doen zij dat wel op hun eigen kamer. In de algemene ruimten streven we naar kleine groepjes in de verschillende zithoeken. Daarnaast blijven wij zoals altijd de mogelijkheid bieden om naar buiten te gaan.Voor alle bezoekmaatregelen geldt dat wanneer de situatie van de gast verandert en het overlijden zou nabij komen, we in overleg zullen zoeken naar passende oplossingen.
Zoals u merkt zijn we steeds genoodzaakt om de afspraken aan te passen aan de actuele situatie in het land.

Wij danken u zeer voor uw begrip,

Hartelijke groet,

Margot Verkuylen, medisch directeur
Dorien Aarts, algemeen directeur

Algemeen

De Duinsche Hoeve is een kleinschalig hospice met ruimte voor negen gasten.
Hier kunnen mensen die ongeneeslijk ziek zijn hun laatste levensdagen doorbrengen. Artsen, verpleegkundigen, geestelijk verzorger en vrijwilligers zorgen voor optimale zorg, behandeling en persoonlijke aandacht. Dankzij het kleinschalige karakter van het hospice, hangt er een warme en huiselijke sfeer.


Het Hospice De Duinsche Hoeve ligt in het buitengebied van Rosmalen, aan de rand van een rustig bosgebied. Het wordt omringd door een ruime tuin met een terras, veel groen en een Stilteruimte. Daar kan iedereen die daar behoefte aan heeft even stilstaan bij het moment.
Hospice De Duinsche Hoeve is een rustige plek waar mensen tijdelijk wonen en werken met aandacht voor elkaar.
De locatie is goed bereikbaar, zowel vanuit omliggende plaatsen als vanaf de snelweg. Het ligt op enkele minuten rijden van de A59 (afslag Kruisstraat) en er is een bushalte op een kleine tien minuten loopafstand.
Hospice de Duinsche Hoeve is lid van de Associatie Hospicezorg Nederland en in het bezit van het PREZO keurmerk hospicezorg.