Verslag uitgeoefende activiteiten

Het hospice heeft ten doel de exploitatie van een hospice met kwalitatief goede verzorging, verpleging en behandeling van patiënten met een terminale levensverwachting (< 3 maanden). Voor een uitgebreidere toelichting op de werkzaamheden en activiteiten van het Hospice kunt u het jaarverslag inzien.