De zorg

Als genezen niet meer mogelijk is, en het levenseinde is in zicht, dan is het belangrijk voor de toekomstige gast en zijn naasten om het leven zo goed mogelijk af te ronden. Met zo min mogelijk lichamelijke klachten, zoals pijn of benauwdheid. Met persoonlijke aandacht voor zorgen en verdriet. En: met oog voor de vragen die opkomen door het naderende afscheid. Om hiervoor te kunnen zorgen, is er in het hospice 24 uur per dag personeel aanwezig.

In het hospice werkt een vast team, bestaande uit artsen, verpleegkundigen, verzorgenden, een geestelijk verzorger en vrijwilligers. Bij de (palliatief terminale) zorg die zij gezamenlijk bieden, staan de wensen van de gast centraal. De zorg wordt zoveel als mogelijk op die wensen afgestemd. Als gasten en familie dat willen, kunnen naasten uiteraard ook bij de zorgverlening worden
betrokken. Indien nodig, kan het hospice andere behandelaars inschakelen, zoals een fysiotherapeut of een psycholoog.
In grote lijnen gesproken:
  • - is de arts verantwoordelijk voor de medische zorg (verlichting van symptomen bij voorbeeld)

  • - zijn verpleegkundigen en verzorgenden verantwoordelijk voor de verzorging en verpleging (wondverzorging of preventie van doorligplekken bij voorbeeld)

  • - verrichten vrijwilligers ondersteunende verzorging (assistentie van verpleegkundigen of verzorgen van maaltijden bij voorbeeld)

In de zorgovereenkomst staat omschreven welke zorg, hulp en/of begeleiding het hospice verleent.

Palliatieve zorg en euthanasie

Hospices zijn expert-locaties op het gebied van palliatieve zorg. Palliatieve zorg is alle zorg die erop gericht is de kwaliteit van leven van mensen die ongeneeslijk ziek zijn zo hoog mogelijk te laten zijn. Daaronder valt de verlichting van fysieke symptomen, maar ook de begeleiding op gebied van emotionele, praktische, sociale of spirituele lasten.

Incidenteel komt het voor dat mensen een euthanasiewens hebben. In het hospice gelden wat dit betreft dezelfde wettelijke regels als daarbuiten. De arts in het hospice zal dus moeten beoordelen of de wens overeenkomt met de wettelijke vereisten. Veelal is hiervoor overleg met de huisarts van de gast noodzakelijk. Als de situatie aan alle eisen voldoet, kan de euthanasie in het hospice plaatsvinden.

Na het overlijden

Afhankelijk van de keuze van de gast en/of zijn naasten, kan de gast na het overlijden in het hospice de laatste zorg krijgen van verpleegkundigen en verzorgenden. Naasten kunnen hierbij, indien gewenst, in meer of mindere mate assisteren. De kosten hiervoor worden gefactureerd aan de begrafenisonderneming. Ook kan de laatste zorg uitbesteed worden aan een uitvaartonderneming.

De naaste neemt zelf contact op met een uitvaartonderneming, die zorg draagt voor het vervoer van de overledene naar huis of naar een uitvaartcentrum. Naasten zijn vrij in hun keuze voor een uitvaartonderneming. Het hospice heeft geen enkel belang hierin.
De ervaring is dat er veel op de naasten af komt, kort nadat hun dierbare is overleden. Over tal van zaken moeten beslissingen worden genomen, zoals de advertentietekst, een kistkeuze, et cetera. Het kan helpen als vooraf al het één en ander is besproken, onderling, en/ of met de gast. Dat voorkomt dat er relatief veel aandacht moet worden besteed aan dergelijke beslissingen na het overlijden.

Het hospice organiseert twee keer per jaar een herdenkingsbijeenkomst voor nabestaanden van gasten die in het hospice zijn overleden. Tijdens deze bijeenkomst wordt op symbolische wijze stilgestaan bij het leven en het overlijden van de gast. Nabestaanden krijgen hiervoor een uitnodiging toegestuurd.