Voor wie?

Het Hospice De Duinsche Hoeve is bedoeld voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Veelal betreft het mensen met kanker, maar er kunnen ook mensen terecht die bij voorbeeld lijden aan hartfalen of COPD (een longaandoening). De meeste mensen die in het hospice komen wonen hebben een levensverwachting van minder dan drie maanden.

Het hospice is niet aan een identiteit of levensbeschouwing gebonden. Met andere woorden: iedereen is welkom in Hospice De Duinsche Hoeve, ongeacht levensovertuiging of achtergrond.

In een sfeer die zoveel mogelijk gekenmerkt wordt door huiselijkheid en rust, worden de gast en zijn naasten ondersteund. De meeste gasten komen naar het hospice om er te overlijden. ‘Leven toevoegen aan de dagen, in plaats van dagen toevoegen aan het leven’ is in dit verband een veel gehoorde uitspraak, die aansluit bij de intentie van de zorgverleners van het hospice.

Een klein deel van de gasten komt tijdelijk in het hospice wonen om een drukke periode thuis te overbruggen. Zo hebben de familieleden en vrienden die voor de gast zorgen even een rustige(r) tijd. Ook kan een gast tijdelijk voor het hospice kiezen om specifieke medische zorg te verkrijgen (voor het instellen van pijnmedicatie bij voorbeeld). Dit wordt ‘respijtzorg’ genoemd.De aanmelding voor respijtzorg kent dezelfde procedure als aanmelding voor een reguliere opname.