Doelgroep

De laatste levensdagen brengen mensen meestal het liefst thuis door, maar soms is dit niet mogelijk, vanwege de complexiteit van de nodige zorg of als iemand geen vertrouwde plek heeft. Dan kan hij of zij als gast van Hospice De Duinsce Hoeve de laatste levensdagen doorbrengen.

Hospice De Duinsche Hoeve is bedoeld voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Veelal betreft het mensen met kanker, maar er kunnen ook mensen terecht die bij voorbeeld lijden aan hartfalen of COPD (een longaandoening). De meeste mensen die in het hospice verblijven hebben een levensverwachting van minder dan drie maanden.

Iedereen is welkom in Hospice De Duinsche Hoeve, ongeacht levensovertuiging of achtergrond, mits er een indicatie is voor palliatief terminale zorg. Het is niet aan een identiteit of levensbeschouwing gebonden. In een sfeer die huiselijkheid en rust ademt, worden de gast en zijn of haar naasten ondersteund. De meeste gasten komen naar het hospice om er te overlijden. ‘Leven toevoegen aan de dagen, in plaats van dagen toevoegen aan het leven’ is in dit verband een veel gehoorde uitspraak. Deze sluit aan bij het streven van het hospice om kwalitatief hoogwaardige en passende palliatieve zorg te bieden, die zoveel mogelijk overeenstemt met de levenswijze van de gast.

Een klein deel van de gasten verblijft tijdelijk in het hospice om een drukke periode thuis te overbruggen. Zo hebben de familieleden en vrienden die voor de gast zorgen even wat meer rust. Ook kan een gast tijdelijk voor het hospice kiezen om specifieke medische zorg te ontvangen (voor het instellen van medicatie bijvoorbeeld). Dit wordt respijtzorg genoemd. Ook hiervoor is, net als voor een regulier verblijf, een indicatie nodig.