Consultatie

Margot Verkuylen (specialist ouderengeneeskunde en kaderarts palliatieve zorg) is actief als consulent palliatieve zorg in het Transmuraal Palliatief Advies Team in de regio.

Het Transmuraal Palliatief Advies Team biedt informatie voor professionals. Bij de zorg voor patiënten in de palliatieve fase kan men voor complexe problemen komen te staan. Om goed op deze problemen te kunnen anticiperen of een proactief behandelplan op te stellen, kan men experts op het gebied van palliatieve zorg raadplegen.


Het Transmuraal Palliatief Advies Team is op elke werkdag bereikbaar van 08.00 - 17.00 uur via telefoonnummer:
06 234 853 68