Onderwijs

Verzorgen van (gast)lessen op scholen/universiteiten/opleidingen (voor verzorgenden, verpleegkundigen, specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen, maatschappelijk werkenden, geestelijk verzorgers e.a. in opleiding)

  • voorlichtingsbijeenkomsten over hospicezorg, sterven, eindigheid e.d. (voor groepen ouderen, ondernemers, serviceclubs, verenigingen e.d in de stad/regio)
  • Voorlichting over sterven, omgaan met eindigheid e.d. in maatschappelijk debat (in kranten, tijdschriften, websites, radio, tv)
  • Voorlichtingsproducten over hospicezorg, sterven, eindigheid e.d. (brochures, filmpjes, websites, app’s)
  • Cursusaanbod voor diverse doelgroepen
  • Casuïstiek bespreking met Netwerk Palliatieve Zorg