Publicaties

Artikel KBO De laatste plek De laatste plek

Verkuylen M. Op zoek naar het passende stukje. Uit de ouderengeneeskundige praktijk. Tijdschrift voor ouderengeneeskunde, no 1, februari 2019
Op zoek naar het passende stukje.


Aarts D, Verkuylen M, Kapteijns P, Timmermans A. Domeinen doorgrond. Hospice de Duinsche Hoeve en het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg. Pallium, jaargang 21, nummer 1, februari 2019.


Specialist ouderengeneeskunde Margot Verkuylen, verpleegkundige Nadia Verhulst en vrijwilliger Aly Onderstal werkten mee aan een hoofdstuk over Beslissingen rond het levenseinde in het boek: Met het einde in zicht. Communicatie in de palliatieve zorg. Dr.Willemjan Slort en Jeroen Wapenaar. 2019


Mols a, Verkuylen M, Lavrijsen J. Schriftelijke overdracht van wilsverklaringen en anticiperende medische beslissingen rond het levenseinde. Tijdschrift voor ouderengeneeskunde. No1, februari 2018.
Schriftelijke overdracht van wilsverklaringen en anticiperende medische beslissingen rond het levenseinde


Specialist ouderengeneeskunde Margot Verkuylen
werkte mee aan een e-book over Tijdig spreken over het levenseinde. Er is een versie voor het publiek en een versie voor artsen. Zie:
Tijdig praten over het levenseinde.


Graeff A de, Jobse AP, Teunissen SCCM, Verkuylen MMJD, Vissers KCP, Zylicz Z, drs. M.G. Gilsing
Nederlands tijdschrift voor oncologie. Jaargang 14, maart 2017; 62-65
Algemene principes van palliatieve zorg.Graeff A de, Jobse AP, Teunissen SCCM, Verkuylen MMJD, Vissers KCP, Zylicz Z. Zylicz Z.
Algemene principes van palliatieve zorg.


Verkuylen M. Onmacht rond het levenseinde.
Tijdschrift Geestelijke Verzorging, jaargang 19, nr 83, 54-57
Onmacht rond levenseinde