Stage

Het hospice biedt stageplaatsen voor verpleegkundigen, artsen in opleiding en andere disciplines, ook worden er hospicevrijwilligers opgeleid (zorgvrijwilligers, kookvrijwilligers, tuinvrijwilligers)

Stage voor artsen in opleiding.

Hospice de Duinsche Hoeve heeft een opleidingserkenning zowel voor de keuze-stage van de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde als voor de CCZ-stage van de opleiding tot huisarts.
Stagebegeleider is Margot Verkuylen, specialist ouderengeneeskunde en kaderarts palliatieve zorg. Voor beide stages werkt hospice de Duinsche Hoeve nauw samen met hospice Acacia in Boxtel en de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc in Nijmegen. Aanmelding voor de stage verloopt via het opleidingsinstituut. Het leerwerkplan is bij hospice de Duinsche Hoeve op te vragen.