Kennisplein

Hospice de Duinsche Hoeve wil graag de opgedane kennis en ervaring in de palliatieve zorg delen met andere professionals, patiënten, mantelzorgers, belangstellenden en vrijwilligers in de regio. Daartoe organiseren we bijeenkomsten voor publiek, workshops, scholingen en bieden wij stages.
Het is mogelijk om binnen uw eigen instelling een scholing op maat door ons te laten verzorgen. Op het gebied van deskundigheidsbevordering werken we samen met het Netwerk palliatieve zorg in de regio. In het kader van kennisontwikkeling neemt hospice de Duinsche Hoeve deel aan wetenschappelijk onderzoek. Informatie hierover vindt u hier, naast onze ontwikkelde producten zoals bijvoorbeeld folders.