Kennisplein

Hospice de Duinsche Hoeve wil graag de opgedane kennis en ervaring in de palliatieve zorg delen met andere professionals, patiënten, mantelzorgers, belangstellenden en vrijwilligers in de regio. Daarom organiseert het breed toegankelijke bijeenkomsten, workshops, scholingen en bieden we stageplaatsen aan. Als een zorgorganisatie behoefte heeft aan scholing op maat, dan kan het hospice daarin voorzien Op het gebied van deskundigheidsbevordering werken het hospice samen met het Netwerk Palliatieve Zorg in de regio. In het kader van kennisontwikkeling neemt hospice De Duinsche Hoeve deel aan wetenschappelijk onderzoek. Informatie hierover vindt u hier. Ook beschikt het hospice over zelf ontwikkeld voorlichtingsmateriaal, zoals folders.