Personeel

Hospice De Duinsche Hoeve heeft een algemeen directeur, Dorien Aarts, en een medisch directeur, Margot Verkuylen, Laatstgenoemde is specialist ouderengeneeskunde en kaderarts palliatieve zorg. Verder zijn een tweede specialist ouderengeneeskunde in dienst, een geestelijk verzorger, verpleegkundigen en verzorgenden. Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor de zorg en behandeling die het hospice verleent. Het team kan andere behandelaars inschakelen als dat nodig is. Bijvoorbeeld een fysiotherapeut, ergotherapeut of logopedist.

Er is 24 uur per dag een verpleegkundige aanwezig. Overdag en ‘s avonds krijgt hij of zij ondersteuning van collega-verpleegkundigen of verzorgenden. Bij de zorg die door professionele zorgverlenersverleend wordt, worden zij ondersteund door gericht geschoolde vrijwilligers. Als naasten graag samen met de professionals verzorgende taken uit willen voeren, dan is dat ook mogelijk

Dorien Aarts

Dorien Aarts

Margot Verkuylen

Margot Verkuylen