Samenwerking

Hospice De Duinsche Hoeve onderhoudt goed contact met diverse andere organisaties die werkzaam zijn in of verbonden zijn met de gezondheidszorg. Zo is er een intensieve samenwerking met het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch. De arts van het hospice neemt deel aan het multidisciplinaire overleg van het Transmuraal Palliatief Aadvies Team

Ook is er een samenwerking met Stichting Vivent. Van deze Stichting worden diensten als fysiotherapie of personeelsadministratie ingehuurd. Verder zijn er contacten met alle huisartsen in de regio.

Hospice De Duinsche Hoeve is aangesloten bij het Netwerk Palliatieve Zorg regio ’s- Hertogenbosch-Bommelerwaard. In het netwerk werken alle organisaties en individuen samen die in een bepaalde regio palliatieve zorg verlenen, zoals thuiszorgorganisaties, verpleeg-, verzorgings- en ziekenhuizen. Voor meer informatie over dit netwerk: Netwerk Palliatieve Zorg

Het hospice streeft een transmurale samenwerking na, consultaties kunnen plaatsvinden vanuit het hospice en er is bereidheid tot het meedenken en zo nodig meekijken van professionals van het hospice.

Kwaliteit

Hospice De Duinsche Hoeve is lid van de Associatie Hospicezorg Nederland. Nederland telt zo’n twintig High-Care Hospices. Leden van de Associatie Hospice Zorg Nederland hebben het Prezo keurmerk Hospicezorg. In hospice de Duinsche Hoeve zijn 2 specialisten ouderengeneeskunde werkzaam, Lienke Hendriks en Margot Verkuylen, Margot Verkuylen is tevens kaderarts palliatieve zorg. Kenmerk van High-Care Hospices is dat zij eigen verpleegkundigen, verzorgenden en/of artsen in dienst hebben, die verantwoordelijk zijn voor de verleende zorg en behandeling. Daarmee onderscheiden zij zich van hospices die veelal ‘bijna-thuis-huizen’ worden genoemd, en bijna uitsluitend op vrijwilligers draaien.