Samenwerking

Hospice De Duinsche Hoeve heeft relaties met diverse andere partijen in de gezondheidszorg. Er is een intensieve samenwerking met het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch.

De arts van het hospice neemt deel aan het multidisciplinaire overleg van het transmuraal palliatief advies team

Ook is er een samenwerking met de Stichting Vivent. Van deze Stichting worden diensten als fysiotherapie of personeelsadministratie ingehuurd.
Verder zijn er contacten met alle huisartsen in de regio.

Hospice De Duinsche Hoeve is aangesloten bij het Netwerk Palliatieve Zorg regio ’s- Hertogenbosch-Bommelerwaard. In het netwerk werken alle organisaties en individuen samen die in een bepaalde regio palliatieve zorg verlenen,
zoals thuiszorgorganisaties, verpleeg-, verzorgings- en ziekenhuizen.

Voor meer informatie over dit netwerk: netwerk palliatieve zorg

Hospice De Duinsche Hoeve is ook lid van de Associatie Hospicezorg Nederland. Nederland telt zo’n twintig High-Care Hospices. Kenmerk van High-Care Hospices is dat zij eigen verpleegkundigen, verzorgenden en/of artsen in dienst hebben, die verantwoordelijk zijn voor de verleende zorg.
Daarmee onderscheiden zij zich van hospices die veelal ‘bijna-thuis-huizen’ worden genoemd, en bijna uitsluitend op vrijwilligers draaien. De medische en verpleegkundige zorg aldaar is in handen van huisartsen en medewerkers van thuiszorgorganisaties.