Het bestuur

Het Hospice de Duinsche Hoeve wordt geëxploiteerd door Stichting Hospice ’s-Hertogenbosch e.o. De bestuursleden van deze stichting zijn mensen die deskundig zijn op meerdere terreinen zoals zorg, financiën enorganisatie en exploitatie van zorgvoorzieningen.

Het RSIN dan wel fiscaal nummer: 8168.89.235

De samenstelling van het bestuur is als volgt:

Mr Caroline van Olden-Smit voorzitter

Marie-Pauline van der Ven-de Vries, MHA secretaris

Mr. Paul J. Peters, penningmeester

Dr. Jaap J. Beutler, bestuurslid

Carla Lasonder, bestuurslid