Personeel

Hospice De Duinsche Hoeve heeft een directiemanager: medisch directeur en specialist ouderengeneeskunde, kaderarts palliatieve zorg Margot Verkuijlen en algemeen directeur Dorien Aarts, een 2e specialist ouderengeneeskunde, geestelijk verzorger, verpleegkundigen en verzorgenden in dienst. Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor de zorg die het hospice verleent. Het team kan andere behandelaars inschakelen als dat nodig is. Te denken valt aan een fysiotherapeut, ergotherapeut of psycholoog.

Er is 24 uur per dag een verpleegkundige aanwezig. Overdag en ‘s avonds krijgt hij/zij ondersteuning van collega-verpleegkundigen of verzorgenden.
Bij de zorg die professionele zorgverleners verlenen, worden zij geholpen door vrijwilligers. Zij zijn hiervoor speciaal opgeleid. Als naasten dit wensen, kunnen ook zij uiteraard samen met de professionals verzorgende taken uitvoeren.

De dagelijkse leiding van het hospice is in handen van Dorien Aarts. Zij is verantwoordelijk voor de gehele periode die een gast in het hospice verblijft, vanaf de intake tot en met het vertrek.