Vrienden

  • Naam van de organisatie: Stichting Vrienden Hospice De Duinsche Hoeve.
  • Rechtspersonen en samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) dat wordt toegekend bij inschrijving in handelsregister: 820513064.
  • Contactgegevens van de organisatie: Peperstraat 22, 5211 KM ‘s-Hertogenbosch.
  • Beschrijving van het doel, de missie en de bestaansreden van organisatie:

De stichting heeft ten doel:

  • Het bevorderen, ondersteunen en stimuleren van activiteiten die de ontwikkeling van en het ten uitvoer brengen van hospicezorg t.b.v. patiënten in ‘s-Hertogenbosch en omgeving mogelijk maken en in het bijzonder het bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstelling van Stichting Hospice ‘s-Hertogenbosch en omgeving;
  • Het verwerven van middelen t.b.v. voorzieningen van hospicezorg in ‘s-Hertogenbosch en omgeving en in het bijzonder van Stichting Hospice ‘s-Hertogenbosch.
  • Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin, direct of indirect in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Actueel beleidsplan:

De Stichting Vrienden Hospice De Duinsche Hoeve is opgericht op 20 februari 2009 en heeft als doelstelling het organiseren van activiteiten ter verwerving van geldmiddelen en fondsen voor hospicezorg in ‘s-Hertogenbosch en omgeving. Ook verleent de Stichting Vrienden Hospice De Duinsche Hoeve materiële en immateriële steun aan hospicezorg in ‘s-Hertogenbosch en omgeving en in het bijzonder aan Stichting Hospice ‘s-Hertogenbosch en omgeving. Het bestuur van de Stichting Vrienden Hospice De Duinsche Hoeve en het bestuur van het hospice plegen regelmatig overleg over de wijze waarop en de mate waarin de Stichting Vrienden Hospice De Duinsche Hoeve ondersteunt.

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter: De heer R.J. van de Mortel
Secretaris: Mevrouw V.W.C.J. Esser-Rath
Penningmeester: J Buursma
Bestuurslid: Mr. Paul J Peters
Bestuurslid: Mevrouw E.R.W.J.M. van de Ven-de Gruyter

Er is geen beloning en kostenvergoeding vindt plaats op basis van declaratie.

Publicatiestukken 2018 ANBI voorwaarden

Publicatiestukken 2017 ANBI voorwaarden

Publicatiestukken 2016 ANBI voorwaarden

Publicatiestukken 2015 ANBI voorwaarden

Publicatiestukken 2014 ANBI voorwaarden

Publicatiestukken 2013 ANBI voorwaarden